Làm cách nào để cập nhật phần mềm Android TV dongle?

04-15-2022


Vui lòng tham khảo video dưới đây để cập nhật phần mềm Android TV dongle.

Các sản phẩm phù hợp

TK700STi, TK850i, GV30, V7050i

Thông tin này có hữu ích không?

Không
TOP