Tôi không thể hiển thị hình ảnh từ máy tính của mình sang GV1 thông qua cổng USB Type-C. Làm sao để khắc phục tình trạng này?

02-18-2019


Vui lòng kiểm tra nếu máy tính của bạn và cáp USB Type-C đều hỗ trợ chức năng USB-C Display Port để có thể truyền hình ảnh sang máy chiếu GVI. Ngoài ra, vui lòng kiểm tra cáp USB Type-C được sử dụng có hỗ trợ chức năng Display Port do không phải tất cả các loại cáp USB Type-C đều hỗ trợ chức năng này.

Các sản phẩm phù hợp

GV1

Thông tin này có hữu ích không?

Không
TOP