Trang web này sử dụng cookies. Tiếp tục sử dụng trang web tức là bạn đã đồng ý với các quy định về cookies. 
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Tôi không thể hiển thị hình ảnh từ máy tính của mình sang GV1 thông qua cổng USB Type-C. Làm sao để khắc phục tình trạng này?

02-18-2019


Vui lòng kiểm tra nếu máy tính của bạn và cáp USB Type-C đều hỗ trợ chức năng USB-C Display Port để có thể truyền hình ảnh sang máy chiếu GVI. Ngoài ra, vui lòng kiểm tra cáp USB Type-C được sử dụng có hỗ trợ chức năng Display Port do không phải tất cả các loại cáp USB Type-C đều hỗ trợ chức năng này.

Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/projector-faq-k-00011/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/projector-faq-k-00011 /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/projector-faq-k-00011/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP