Lựa chọn gam màu bị tối màu không lựa chọn được trong OSD. Làm sao để khắc phục tình trạng này?

02-18-2019


Gam màu có thể được chọn khi nguồn đầu vào là HDR10. Vui lòng lựa chọn Picture > Advanced > Color Gamut trong OSD và cài đặt HDR10.

Các sản phẩm phù hợp

W11000H, W1700

Thông tin này có hữu ích không?

Không
TOP