Khi máy chiếu của tôi hiển thị hình ảnh 2D, hình ảnh bị rung. Làm sao để khắc phục tình trạng này?

03-04-2019

Vui lòng cắm lại nguồn 4K trên cổng HDMI1 hoặc khởi động lại máy chiếu để khắc phục sự cố. Do có nhiều định dạng 4K và chất lượng cáp HDMI, các đầu phát 4K khác nhau trên thị trường có thể dẫn đến sự cố tương thích hiếm gặp khi nội dung 4K được truyền lên máy chiếu.

 

Các sản phẩm phù hợp

W1700

Thông tin này có hữu ích không?

Không
TOP