Trang web này sử dụng cookies. Tiếp tục sử dụng trang web tức là bạn đã đồng ý với các quy định về cookies. 
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Máy chiếu của tôi không cân bằng hình ảnh hai phía trái phải. Một nửa hình ảnh được chiếu sáng hơn phần còn lại. Làm sao để điều chỉnh trường hợp này?

03-04-2019

 


Vui lòng cắm lại nguồn 4K trên cổng HDMI1 hoặc khởi động lại máy chiếu để khắc phục sự cố. Do có nhiều định dạng 4K và chất lượng cáp HDMI, các đầu phát 4K khác nhau trên thị trường có thể dẫn đến sự cố tương thích hiếm gặp khi nội dung 4K được truyền lên máy chiếu.

Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/projector-faq-k-00005/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/projector-faq-k-00005 /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/projector-faq-k-00005/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP