Tôi đã kết nối QCast Mirror QP20 với iPhone hoặc iPad qua Wi-Fi và sử dụng chế độ screen mirror để hiển thị nội dung trong thiết bị nguồn. Làm thế nào tôi có thể truy cập internet cùng một lúc?

03-04-2019


Vui lòng bật Hỗ trợ Wi-Fi trên iPhone hoặc iPad của bạn sau đó bạn có thể lướt internet trong khi kết nối QP20 với iPhone hoặc iPad qua Wi-Fi.

(Xem ảnh)

Thông tin này có hữu ích không?

Không
TOP