Trang web này sử dụng cookies. Tiếp tục sử dụng trang web tức là bạn đã đồng ý với các quy định về cookies. 
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Tôi đã kết nối QCast Mirror QP20 với iPhone hoặc iPad qua Wi-Fi và sử dụng chế độ screen mirror để hiển thị nội dung trong thiết bị nguồn. Làm thế nào tôi có thể truy cập internet cùng một lúc?

03-04-2019


Vui lòng bật Hỗ trợ Wi-Fi trên iPhone hoặc iPad của bạn sau đó bạn có thể lướt internet trong khi kết nối QP20 với iPhone hoặc iPad qua Wi-Fi.

(Xem ảnh)

Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/projector-faq-k-00004/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/projector-faq-k-00004 /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/projector-faq-k-00004/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP