Giá Số lượng

Tại sao tôi không thể chọn độ phân giải 4K trên thiết bị Mac trên màn hình ngoài BenQ 4K của mình?

01-30-2023
Về việc thiếu tùy chọn 4K trong Mac OS qua USB-C hoặc DisplayPort, nguyên nhân có thể là Mac cần Main Link băng thông 4 làn để đạt độ phân giải 4K trên màn hình ngoài. Mặt khác, sự cố không có tùy chọn 4K có thể xảy ra nếu DisplayPort/USB-C chỉ cung cấp băng thông 2 làn. Vì vậy, chúng tôi khuyến khích bạn nên làm theo các bước sau như một giải pháp thay thế. 
      ● Đối với SW271C/SW321C/SW271/SW272U/SW272Q


     Vào OSD menu > System > USB-C Configuration > UHD@60Hz + USB   2.0
      ●Đối với PD2705U/PD3205U/EX480UZ/PD2705UA/PD3205UA/PD2706U/PD2706UA:


     Vào OSD menu > System > USB-C Configuration > USB 2.0

Các sản phẩm phù hợp

PD2705U, SW271 | 27 inch, 4K HDR, 99% Adobe RGB, tấm nền IPS, 10-bit màu

Thông tin này có hữu ích không?

TOP