Trang web này sử dụng cookies. Tiếp tục sử dụng trang web tức là bạn đã đồng ý với các quy định về cookies. 
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Khi kết nối màn hình với máy Mac, tại sao chế độ LBL (giảm ánh sáng xanh) bị tắt và chuyển sang màu xám trong menu OSD? Làm cách nào để tôi có thể bật lại?

07-07-2021


Hãy đảm bảo rằng HDR đã được tắt trên máy Mac của bạn. Kể từ MacOS 10.15.4, HDR sẽ tự động được kích hoạt trên máy Mac của bạn, do vậy, màn hình sẽ tự phát hiện HDR và bật chế độ này, điều này dẫn đến việc chế độ LBL bị tắt kích hoạt.

MacOS HDR Display setting

Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/monitor-faq-k-00028/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/monitor-faq-k-00028 /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/monitor-faq-k-00028/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP