Trang web này sử dụng cookie. Bằng cách tiếp tục duyệt trang web, bạn đồng ý với cách thức sử dụng cookie của chúng tôi, bạn cũng có thể tùy chỉnh cài đặt.
Tìm Thêm

Gần đây tôi có mua màn hình BenQ và thử kết nối với máy tính xách tay qua cổng HDMI; nhưng tôi liên tục nhận được thông báo "Không có cáp kết nối" trên màn hình. Vui lòng hướng dẫn tôi để giải quyết tình trạng này?

08-14-2018


Vui lòng thực hiện một trong các bước dưới đây để điều chỉnh cài đặt của nguồn đầu vào.

1. Phím nóng - Chọn đầu vào

2. OSD - Chọn đầu vào: Nhấn nút này để thay đổi đầu vào phù hợp với loại kết nối cáp video của bạn.

3. OSD - Công tắc tự động HDMI: Cài đặt mặc định đang tắt; bạn có thể bật tính năng này. Khi chức năng này được kích hoạt, cổng HDMI hoặc HDMI / MHL sẽ nằm trong vòng lặp chọn tự động đầu vào. Nếu tính năng này không được kích hoạt, bạn phải chọn HDMI hoặc HDMI / MHL bằng cách chọn đầu vào thủ công.

Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/monitor-faq-00011/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/monitor-faq-00011 /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/monitor-faq-00011/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP