Trang web này sử dụng cookies. Tiếp tục sử dụng trang web tức là bạn đã đồng ý với các quy định về cookies. 
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Màn hình BenQ của tôi không hiển thị bất kỳ hình ảnh nào khi cáp D-SUB (VGA) được kết nối.

08-14-2018


Vui lòng kiểm tra xem nguồn đầu vào phù hợp đã được chọn trong Màn hình chưa, kiểm tra cáp kết nối. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của BenQ

Was this information helpful?

Không
TOP