Trang web này sử dụng cookie. Bằng cách tiếp tục duyệt trang web, bạn đồng ý với cách thức sử dụng cookie của chúng tôi, bạn cũng có thể tùy chỉnh cài đặt.
Tìm Thêm

Hình ảnh trên màn hình của tôi nhấp nháy, cách khắc phục sự cố này?

08-14-2018


Vui lòng thử điều chỉnh tốc độ làm mới trên cad đồ họa của bạn ở mức cao hơn, tăng lên 70Hz. Nếu sự cố vẫn không khắc phục được, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của BenQ.

Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/monitor-faq-00008/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/monitor-faq-00008 /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/monitor-faq-00008/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP