Trang web này sử dụng cookies. Tiếp tục sử dụng trang web tức là bạn đã đồng ý với các quy định về cookies. 
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Hình ảnh trên màn hình của tôi nhấp nháy, cách khắc phục sự cố này?

08-14-2018


Vui lòng thử điều chỉnh tốc độ làm mới trên cad đồ họa của bạn ở mức cao hơn, tăng lên 70Hz. Nếu sự cố vẫn không khắc phục được, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của BenQ.

Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/monitor-faq-00008/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/monitor-faq-00008 /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/monitor-faq-00008/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP