Màn hình của tôi được kết nối với PC thông qua cáp HDMI, nhưng không có hình ảnh nào được hiển thị trên màn hình mặc dù tôi có thể nghe thấy âm thanh.

08-14-2018

Vui lòng thay cáp HDMI. Nếu hiện tượng này vẫn không hết, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của BenQ.

Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/monitor-faq-00006/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/monitor-faq-00006 /content/b2c/vi-vn/support2/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/troubleshooting/monitor-faq-00006/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP