Trang web này sử dụng cookies. Tiếp tục sử dụng trang web tức là bạn đã đồng ý với các quy định về cookies. 
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Màn hình BenQ bật không lên

08-14-2018

 

Vui lòng kiểm tra xem cáp có được kết nối đúng với nguồn điện không hoặc bạn có thể thay đổi nguồn điện. Nếu màn hình vẫn không lên, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật.

Was this information helpful?

Không
TOP