Trang web này sử dụng cookies. Tiếp tục sử dụng trang web tức là bạn đã đồng ý với các quy định về cookies. 
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Mỗi lần sau khi bật nguồn màn hình và hiển thị logo BenQ, màn hình chuyển sang màu đen và không có tín hiệu trong 1 ~ 2 giây và sau đó trở nên bình thường. Tại sao lại xảy ra tình trạng này và làm cách nào để khắc phục?

08-14-2018


Vui lòng xác nhận nếu bạn đang sử dụng cổng D-sub hoặc DVI để kết nối. Nếu bạn đang sử dụng DVI để kết nối, thời gian phản hồi này là bình thường vì màn hình sẽ phát hiện kết nối từ D-sub trước, nếu không có tín hiệu từ D-sub, thì màn hình sẽ tìm thông tin từ cổng DVI để kết nối. Tín hiệu đầu vào sẽ bị thiếu trong một thời gian ngắn. Màn hình sẽ hiển thị “không có tín hiệu” nếu bạn đang kết nối qua cổng D-sub, đó là nguyên nhân của tình trạng này. Nếu cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ gần nhất để kiểm tra.

Was this information helpful?

Không
TOP