Mẫu máy chiếu này có được chứng nhận IP68 không? Nếu không, thì mã IP nào sẽ áp dụng?

10-18-2021


Mẫu máy chiếu này đã được kiểm tra theo tiêu chuẩn IPX2, có thể chống được nước dạng nhỏ giọt ví dụ như mưa nhẹ hoặc một lượng nhỏ chất lỏng bị đổ.

Thông tin này có hữu ích không?

Không
TOP