Trang web này sử dụng cookies. Tiếp tục sử dụng trang web tức là bạn đã đồng ý với các quy định về cookies. 
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Độ sáng của máy chiếu là bao nhiêu khi ở chế độ pin?

10-18-2021


Khi máy chiếu được rút phích cắm khỏi nguồn điện hoặc được đặt ở chế độ nguồn điện thấp, độ sáng sẽ được điều chỉnh thành 100 lumens để đảm bảo có thể phát 2,5 giờ bằng pin.

Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/specification/projector-faq-kn-00049/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/specification/projector-faq-kn-00049 /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/specification/projector-faq-kn-00049/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP