Độ sáng của máy chiếu là bao nhiêu khi ở chế độ pin?

10-18-2021


Khi máy chiếu được rút phích cắm khỏi nguồn điện hoặc được đặt ở chế độ nguồn điện thấp, độ sáng sẽ được điều chỉnh thành 100 lumens để đảm bảo có thể phát 2,5 giờ bằng pin.

Các sản phẩm phù hợp

GV30

Thông tin này có hữu ích không?

Không
TOP