Máy chiếu hỗ trợ những nền tảng và thiết bị nào?

07-19-2022


Vui lòng tham khảo bảng sau để biết các thiết bị và nền tảng được hỗ trợ:Device Way to Stream Netflix Amazon Prime Video Disney+ Google Play Movies Apple TV+ YouTube HBO GO HBO MAX
Device

Windows & MacOS Laptop

Way to Stream

Google Chrome Browser

(Wireless Projection)

Netflix
O
Amazon Prime Video
O
Disney+
X
Google Play Movies
O
Apple TV+
X
YouTube
O
HBO GO
X
HBO MAX
X
Device
MacOS Laptop
Way to Stream

Safari

(Wireless Projection)

Netflix
X
Amazon Prime Video
X
Disney+
X
Google Play Movies
X
Apple TV+
X
YouTube
O
HBO GO
X
HBO MAX
X
Device
iOS Device
Way to Stream

AirPlay

(Wireless Projection)

Netflix
X
Amazon Prime Video
X
Disney+
X
Google Play Movies
X
Apple TV+
X
YouTube
O
HBO GO
X
HBO MAX
X
Device
iPadOS Device
Way to Stream

Airplay

(Wireless Projection)

Netflix
X
Amazon Prime Video
X
Disney+
X
Google Play Movies
X
Apple TV+
X
YouTube
O
HBO GO
X
HBO MAX
X
Device
Android Device
Way to Stream

Google Cast

(Wireless Projection)

Netflix
X
Amazon Prime Video
X
Disney+
X
Google Play Movies
X
Apple TV+
X
YouTube
O
HBO GO
X
HBO MAX
X
Device
Android Device
Way to Stream

USB Type-C DP Cable

(Wire Projection via Physical Connection)

Netflix
O
Amazon Prime Video
O
Disney+
X
Google Play Movies
O
Apple TV+
X
YouTube
O
HBO GO
O
HBO MAX
O


Để trình chiếu thiết bị của bạn với máy chiếu, vui lòng làm theo hướng dẫn video bên sau:

.Thiết bị MacOS

.Thiết bị Windows


Các sản phẩm phù hợp

GV1

Thông tin này có hữu ích không?

Không
TOP