TK800 có tích hợp Bluetooth không?

03-04-2019


TK800 không có chức năng Bluetooth tích hợp.

Thông tin này có hữu ích không?

Không
TOP