Trang web này sử dụng cookies. Tiếp tục sử dụng trang web tức là bạn đã đồng ý với các quy định về cookies. 
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Khe cắm USB Type-A trên máy chiếu có hỗ trợ đọc tệp hoặc hiển thị nội dung từ ổ USB hoặc ổ đĩa di động không?

03-04-2019


Khe cắm USB Loại A không dành cho truy cập tệp mà để cấp nguồn cho các thiết bị bên ngoài. Hơn nữa, TK800 không có công cụ hoặc phần mềm hỗ trợ đọc hoặc hiển thị tệp từ ổ USB.

Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/specification/projector-faq-k-00005/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/specification/projector-faq-k-00005 /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/specification/projector-faq-k-00005/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP