Khe cắm USB Type-A trên máy chiếu có hỗ trợ đọc tệp hoặc hiển thị nội dung từ ổ USB hoặc ổ đĩa di động không?

03-04-2019


Khe cắm USB Loại A không dành cho truy cập tệp mà để cấp nguồn cho các thiết bị bên ngoài. Hơn nữa, TK800 không có công cụ hoặc phần mềm hỗ trợ đọc hoặc hiển thị tệp từ ổ USB.

Thông tin này có hữu ích không?

Không
TOP