Đầu vào TK800 có hỗ trợ 4K 60Hz HDR 10 bit 4: 4: 4 không? (ps4 pro)

03-04-2019


TK800 không hỗ trợ 4K 60Hz HRD 10 bit 4: 4: 4. Phạm vi hỗ trợ lên tới 4K 60Hz HDR 12 bit YCbCr4: 2: 0; YCbCr4 12 bit: 2: 2; 8 bit YCbCr 4: 4: 4.

Thông tin này có hữu ích không?

Không
TOP