Trang web này sử dụng cookies. Tiếp tục sử dụng trang web tức là bạn đã đồng ý với các quy định về cookies. 
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Đầu vào TK800 có hỗ trợ 4K 60Hz HDR 10 bit 4: 4: 4 không? (ps4 pro)

03-04-2019


TK800 không hỗ trợ 4K 60Hz HRD 10 bit 4: 4: 4. Phạm vi hỗ trợ lên tới 4K 60Hz HDR 12 bit YCbCr4: 2: 0; YCbCr4 12 bit: 2: 2; 8 bit YCbCr 4: 4: 4.

Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/specification/projector-faq-k-00004/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/specification/projector-faq-k-00004 /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/specification/projector-faq-k-00004/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP