TK800 có hỗ trợ định dạng 3D side-by-side không?

03-04-2019


TK800 có hỗ trợ các định dạng 3D side-by-side và các định dạng 3D khác với nhiều độ phân giải khác nhau. Vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng để biết các định dạng và độ phân giải 3D được hỗ trợ.

Thông tin này có hữu ích không?

Không
TOP