Máy chiếu có thể nâng cấp nguồn từ 1080p lên 4K không?

03-04-2019


Máy chiếu BenQ liên tục hiển thị hình ảnh 4K bất kể độ phân giải từ tín hiệu đầu vào. Tuy nhiên, chất lượng hình ảnh sẽ bị giới hạn nếu độ phân giải từ tín hiệu đầu vào ban đầu không phải là 4K. Do đó, máy chiếu BenQ không thể nâng cấp tín hiệu 1080p lên chất lượng 4K.

Các sản phẩm phù hợp

W1700

Thông tin này có hữu ích không?

Không
TOP