Giá Số lượng

Công suất đầu ra của cổng USB cho màn hình này là bao nhiêu?

02-25-2022


Đầu ra nguồn của cổng USB-A của màn hình này là 5V/0.9A.

Áp dụng cho các mẫu: SW240, SW2700PT, SW270C, SW271, SW271C, SW320, SW321C, PD2700Q, PD2700U, PD2705Q, PD2720U, PD2725U, PD3220U, PD3200Q, PD3200U, PD3420Q

Đầu ra nguồn của cổng USB-A của màn hình này là 5V/1.5A.
Áp dụng cho các mẫu: PD2705U, PD2705UA, PD3205U, PD3205UA

Các sản phẩm phù hợp

PD2700Q , SW240, SW2700PT | 27 inch, 2K QHD, tấm nền IPS, 99% Adobe RGB, 14-Bit 3D LUT, Delta E ≤ 2, SW270C | 27 inch, 2K HDR, 99% Adobe RGB, tấm nền IPS, 10-bit màu , SW271 | 27 inch, 4K HDR, 99% Adobe RGB, tấm nền IPS, 10-bit màu, SW320, PD2700U, PD2705Q, PD2705U, PD2720U, PD2725U, PD3220U, PD3200Q, PD3200U, PD3420Q

Thông tin này có hữu ích không?

TOP