Trang web này sử dụng cookies. Tiếp tục sử dụng trang web tức là bạn đã đồng ý với các quy định về cookies. 
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Tại sao chức năng xoay màn hình lại không khả dụng trong Display Pilot?

10-04-2021


Display Pilot không hỗ trợ xoay màn hình trên PD2700Q và PD3420Q, vì vậy chức năng này không khả dụng.

Nếu bạn muốn xoay hình ảnh trên màn hình, vui lòng tham khảo các link sau để xem cách thực hiện:

Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/specification/monitor-faq-kn-00007/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/specification/monitor-faq-kn-00007 /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/specification/monitor-faq-kn-00007/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP