Trang web này sử dụng cookies. Tiếp tục sử dụng trang web tức là bạn đã đồng ý với các quy định về cookies. 
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Đầu ra âm thanh AUX của màn hình xuất ra tín hiệu thô hay tín hiệu đã xử lý?

03-04-2021

Đối với tất cả các màn hình dòng PD, âm thanh đầu ra ở dạng tín hiệu thô.Applicable Models

PD2700Q | Màn hình đồ họa 27 inch, QHD, sRGB, PD2700U | Màn hình đồ họa 27 inch, 4K UHD, sRGB, PD2705Q, PD2710QC, PD2720U, PD2725U, PD3200Q | Màn hình đồ họa 32 inch QHD, sRGB, PD3200U | Màn hình đồ họa 32 inch, 4K UHD, sRGB & Rec. 709 , PD3220U | Màn hình đồ họa 32 inch, 4K, Thunderbolt 3, PD3420Q

Was this information helpful?

Không
TOP