Giá Số lượng

Đầu ra âm thanh AUX của màn hình xuất ra tín hiệu thô hay tín hiệu đã xử lý?

03-04-2021

Đối với tất cả các màn hình dòng PD, âm thanh đầu ra ở dạng tín hiệu thô.Các sản phẩm phù hợp

PD2700Q , PD2700U, PD2705Q, PD2710QC, PD2720U, PD2725U, PD3200Q, PD3200U, PD3220U, PD3420Q

Thông tin này có hữu ích không?

TOP