Trang web này sử dụng cookies. Tiếp tục sử dụng trang web tức là bạn đã đồng ý với các quy định về cookies. 
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Tôi nên làm gì nếu màn hình chiếu bị thu nhỏ khi áp dụng Chế độ nhân bản trong Windows?

04-15-2022Hình ảnh hiển thị bị thu hẹp do máy chiếu điều chỉnh tỷ lệ dựa trên độ phân giải nhận được khi nó không khớp với độ phân giải đầu ra mà máy chiếu được thiết kế.

 Vui lòng làm theo các bước dưới đây nếu bạn muốn giữ nguyên hình ảnh hiển thị:

 Bước 1Đi tới Cài đặt Windows và chọn Display

Buka Setting Windows dan pilih Display

 Bước 2Chọn Advanced Display Settings

 Bước 3
Chọn Display 2: BenQ PJ, sau đó nhấp vào Display Adapter Properties for Display 2

Pilih Display 2: BenQ PJ, lalu klik Display Adapter Properties untuk Display 2

 Bước 4Chọn List All Modes, sau đó chọn độ phân giải đầu ra mà máy chiếu của bạn được thiết kế (như được liệt kê)

Pilih List All Mode, lalu pilih resolusi output yang dirancang untuk proyektor Anda (seperti gambar)
Pilih List All Mode, lalu pilih resolusi output yang dirancang untuk proyektor Anda (seperti gambar)

Thông tin này có hữu ích không?

Không
TOP