Trang web này sử dụng cookies. Tiếp tục sử dụng trang web tức là bạn đã đồng ý với các quy định về cookies. 
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

HDR giả lập là gì?

07-02-2021HDR giả lập có thể tạo ra hiệu ứng HDR ảo cho nội dung SDR. Nếu nội dung sử dụng dải động tiêu chuẩn nhưng bạn vẫn muốn trải nghiệm hiệu suất hình ảnh với dải động cao high dynamic range (HDR) thì HDR giả lập sẽ giúp cải thiện trải nghiệm xem nhìn của người dùng. Tất cả những gì bạn cần làm là bật chế độ HDR qua OSD. 

Khi màn hình phát hiện các nội dung không phải HDR, nó sẽ tự động bật HDR giả lập.

Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/explanation/monitor-faq-k-00034/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/explanation/monitor-faq-k-00034 /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/explanation/monitor-faq-k-00034/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP