Trang web này sử dụng cookies. Tiếp tục sử dụng trang web tức là bạn đã đồng ý với các quy định về cookies. 
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Công nghệ HDRi của BenQ mang lại những lợi ích gì?

07-10-2021

Công nghệ HDRi độc quyền của BenQ giúp cải thiện độ tương phản, các chi tiết được hiển thị cũng như tinh chỉnh màu sắc so với HDR tiêu chuẩn để đảm bảo đem lại cho người dùng trải nghiệm chơi game và thưởng thức video tốt nhất.

Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/explanation/monitor-faq-k-00033/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/explanation/monitor-faq-k-00033 /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/explanation/monitor-faq-k-00033/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP