Trang web này sử dụng cookies. Tiếp tục sử dụng trang web tức là bạn đã đồng ý với các quy định về cookies. 
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Sự khác biệt giữa CinemaHDRi và GameHDRi là gì?

07-07-2021


Cả Cinema HDRi và Game HDRi đều là Công nghệ HDRi.

  • Cinema HDRi cải thiện độ tương phản và hiệu suất màu sắc để tránh việc hình ảnh bị phai. Bằng cách tối ưu hóa độ bão hòa và độ rõ nét của hình ảnh, Cinema HDRi có thể giúp bạn đắm chìm trong thế giới điện ảnh.

  • Game HDRi có thể tăng cường độ tương phản của hình ảnh cũng như dải màu giúp tránh hiện tượng phơi sáng quá mức. Game HDRi tối ưu hóa độ trung thực và độ rõ nét của hình ảnh nhằm đem tới hiệu suất hình ảnh tốt nhất cho các cảnh game.

 

Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/explanation/monitor-faq-k-00024/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/explanation/monitor-faq-k-00024 /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/explanation/monitor-faq-k-00024/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP