Trang web này sử dụng cookies. Tiếp tục sử dụng trang web tức là bạn đã đồng ý với các quy định về cookies. 
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Tại sao tôi không thể bật video HDR Win10 Stream?

03-04-2019


Vui lòng làm theo các bước dưới đây để bật chức năng video Win10 Stream HDR:

(1) Sử dụng PC/ máy tính xách tay Win10 khác với card đồ họa hỗ trợ chức năng HDR và ​​sau đó kết nối với màn hình để kiểm tra chéo.

(2) Truy cập Win10 system -> Display -> Bật HDR setting thành "ON" trong Win10 HDR WCG.(3) Mở Ứng dụng Settings App and Navigate to Settings -> Apps -> Video Playback -> Bật "ON" Chức năng Stream Video HDR.

Nếu sự cố vẫn còn sau khi các bước đã được thực hiện, vui lòng liên hệ với trung tâm bảo hành BenQ.

Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/explanation/monitor-faq-k-00019/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/explanation/monitor-faq-k-00019 /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/explanation/monitor-faq-k-00019/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP