BenQ đã bị bên thứ 3 bất hợp pháp lợi dụng danh tiếng để lừa đảo người dùng mạng xã hội với các quảng cáo tuyển dụng sai sự thật

Tại sao cài đặt kết hợp màu OSD biến mất sau khi bật màn hình bằng nút nguồn?

03-04-2019


Nếu cài đặt kết hợp màu được định cấu hình trong menu OSD "Save Color Setting" sử dụng nút bấm OSD nhưng không được lưu, cài đặt kết hợp màu mới sẽ bị mất khi màn hình bị tắt và bật lại. Để lưu cài đặt, vui lòng mở menu OSD, chọn Save Color Setting và chọn Custom Mode 1 hoặc Custom Mode 2.

Thông tin này có hữu ích không?

TOP