Giá Số lượng

Máy chiếu có thể hoạt động với dongle không dây không?

05-18-2022


Có, mô hình này có thể hỗ trợ dongle không dây. Vui lòng kiểm tra trang web của BenQ để tìm hỗ trợ về dongle không dây.

Các sản phẩm phù hợp

LX810STD, MH733, MS527E, MU686, MW529E, MX528E, MX731, TH671ST, TH690ST

Thông tin này có hữu ích không?

TOP