Máy chiếu có hỗ trợ HDR để truyền nội dung đa phương tiện qua Google Chrome không?

02-22-2021

Không, HDR không được hỗ trợ khi nội dung đa phương tiện được truyền qua Google Chrome.Các sản phẩm phù hợp

TK700STi, TK850i

Thông tin này có hữu ích không?

Không
TOP