Trang web này sử dụng cookies. Tiếp tục sử dụng trang web tức là bạn đã đồng ý với các quy định về cookies. 
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Máy chiếu không được thiết bị của tôi nhận diện mặc dù sử dụng cùng một mạng Wi-Fi. Tôi có thể làm gì để bật tính năng chiếu không dây?

10-07-2020Vui lòng kiểm tra cài đặt bộ cầu dẫn của bạn để xem liệu có bất kỳ hạn chế truy cập nào như AP Isolation và liệu cổng UDP 5053 và 1900 có được sử dụng hay bị chặn hay không. Nếu thiết bị hiển thị bị chặn, vui lòng tắt và bỏ chặn các hạn chế truy cập đó và thử lại. Xin cảm ơn bạn.

Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-k-00169/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-k-00169 /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-k-00169/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP