Máy chiếu không được thiết bị của tôi nhận diện mặc dù sử dụng cùng một mạng Wi-Fi. Tôi có thể làm gì để bật tính năng chiếu không dây?

10-07-2020Vui lòng kiểm tra cài đặt bộ cầu dẫn của bạn để xem liệu có bất kỳ hạn chế truy cập nào như AP Isolation và liệu cổng UDP 5053 và 1900 có được sử dụng hay bị chặn hay không. Nếu thiết bị hiển thị bị chặn, vui lòng tắt và bỏ chặn các hạn chế truy cập đó và thử lại. Xin cảm ơn bạn.

Các sản phẩm phù hợp

GV1+ 미니빔프로젝터ㅣ200% 즐거운 집콕 라이프, GS2 미니빔프로젝터ㅣ내 손안의 작은 영화관

Thông tin này có hữu ích không?

Không
TOP