Làm cách nào để biết máy tính xách tay nào được điều khiển bằng chuột USB của tôi?

10-07-2020Khi kết nối chuột USB với Máy chủ, bạn có thể điều khiển được toàn bộ màn hình. Chuột USB đó có thể điều khiển màn hình Split screen đã chọn.

Thông tin này có hữu ích không?

Không
TOP