Làm cách nào để tôi có thể mirror màn hình từ máy tính để bàn Windows / MacOS với Android TV dongle?

03-04-2022


Vui lòng tham khảo video bên dưới để xem hướng dẫn cách mirror màn hình từ máy tính để bàn với Android TV dongle.

Các sản phẩm phù hợp

, TK700STi, GV30, V7050i

Thông tin này có hữu ích không?

Không
TOP