Trang web này sử dụng cookies. Tiếp tục sử dụng trang web tức là bạn đã đồng ý với các quy định về cookies. 
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Làm thế nào để bật hotspot trên Android TV dongle cho các thiết bị iOS và MacOS để kích hoạt tính năng trình chiếu không dây?

12-13-2021


Vui lòng làm theo các bước bên dưới để bật tính năng trình chiếu không dây hotspot trên Android TV dongle:

1. Đi tới " Settings"

wireless-projection-step1

 

2. Đi tới "Network & Internet" để đảm bảo rằng Wi-fi đã được tắt.

wireless-projection-step2

 

3.Đi tới "Wireless Projection"

wireless-projection-step3

 

4.Nhấp vào "OK" trên điều khiên từ xa

wireless-projection-step4

 

5. Kết nối iPhone của bạn với QSI hotspot

wireless-projection-step5

Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-k-00137/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-k-00137 /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-k-00137/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP