Trang web này sử dụng cookies. Tiếp tục sử dụng trang web tức là bạn đã đồng ý với các quy định về cookies. 
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Máy chiếu có thể trình chiếu không cáp nối trong trường hợp không có Wi-Fi không?

10-21-2019

Ngoài chế độ WLAN, máy chiếu còn cung cấp 2 phương thức kết nối không dây sau:

1. Sử dụng điện thoại làm điểm phát Wi-Fi: Bật chế độ Wi-Fi Hotspot trên điện thoại iPhone hay Android, kết nối máy chiếu với mạng Wi-Fi đó và bắt đầu trình chiếu không dây.

2. Sử dụng máy chiếu làm điểm phát Wi-Fi: Bật chế độ Wi-Fi Hotspot trên máy chiếu, kết nối điện thoại với mạng Wi-Fi đó và bắt đầu trình chiếu không dây. Lưu ý, trong trường hợp này, điện thoại sẽ không thể kết nối thêm bất kỳ mạng internet nào, dù sử dụng 4G, và máy chiếu chỉ có thể trình chiếu hình ảnh, video có sẵn trong điện thoại.Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-k-00063/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-k-00063 /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-k-00063/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP