Làm thế nào đảm bảo khả năng trình chiếu không cáp nối của máy chiếu được ổn định?

10-21-2019

Điều này phụ thuộc vào băng thông Internet của bộ phát Wi-Fi và số lượng thiết bị cùng kết nối vào mạng không dây đó.  Nếu kết nối không trơn tru làm trình chiếu gặp khó khăn, vui lòng kiểm tra kết nối Wi-Fi và đảm bảo mạng Wi-Fi không bị nghẽn.

 

Máy chiếu tương thích với cả mạng 2.4G và 5G. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng mạng 5G cho cả bộ phát Wi-Fi và máy chiếu để có kết nối ổn định nhất.Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-k-00062/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-k-00062 /content/b2c/vi-vn/support2/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-k-00062/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP