Ngoài trình chiếu không dây, máy chiếu có thể trình chiếu nội dung từ các thiết bị khác thông qua cáp nối không?

10-04-2019

Có thể. Bạn có thể kết nối máy chiếu với điện thoại hoặc laptop có hỗ trợ DisplayPort qua HDMI hoặc USB loại C, hoặc đọc các file dữ liệu từ USB thông qua cáp nối USB loại A.Các sản phẩm phù hợp

GV1

Thông tin này có hữu ích không?

Không
TOP