Trang web này sử dụng cookies. Tiếp tục sử dụng trang web tức là bạn đã đồng ý với các quy định về cookies. 
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Ngoài trình chiếu không dây, máy chiếu có thể trình chiếu nội dung từ các thiết bị khác thông qua cáp nối không?

10-04-2019

Có thể. Bạn có thể kết nối máy chiếu với điện thoại hoặc laptop có hỗ trợ DisplayPort qua HDMI hoặc USB loại C, hoặc đọc các file dữ liệu từ USB thông qua cáp nối USB loại A.Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-k-00061/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-k-00061 /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-k-00061/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP