Tôi có thể kết nối máy chiếu với máy chơi game console không?

10-04-2019

Có thể. Bạn có thể kết nối máy chiếu với Switch, PS4 hoặc Xbox thông qua cáp HDMI.Các sản phẩm phù hợp

GV1

Thông tin này có hữu ích không?

Không
TOP