Máy chiếu của tôi không có đầu vào SPDIF. Nếu có phòng phim 4K tại nhà, âm thanh có thể được phát qua cổng HDMI không?

03-04-2019

Khi phát nội dung 4K, âm thanh có thể được phát qua HDMI. Nên sử dụng cáp HDMI 2.0.


Thông tin này có hữu ích không?

Không
TOP