Tại sao màn hình của tôi xuất hiện một khung hình khi bật PBP? Tại sao lại có tình trạng này và có thể gỡ bỏ được không?

10-04-2021


Đây là tính năng chính của chế độ PBP, hay Picture By Picture. Bạn không thể xóa khung đã thêm trong màn hình khi sử dụng chế độ PBP.

Ví dụ về khung màu xanh lam:

LCD blue frame in PBP

Các sản phẩm phù hợp

PD2700U | Màn hình đồ họa 27 inch, 4K UHD, sRGB, PD3200U | Màn hình đồ họa 32 inch, 4K UHD, sRGB & Rec. 709 , PD3420Q

Thông tin này có hữu ích không?

Không
TOP