Màn hình có hỗ trợ PBPx4 không?

04-09-2021


Có, màn hình có hỗ trợ PBPx4. Để cài đặt chế độ PBP có bốn hình ảnh hiển thị cạnh nhau, hãy xác định nguồn video cho bốn cửa sổ tương ứng.

Lưu ý: chế độ này không khả dụng khi bật HDR.



Các sản phẩm phù hợp

PD2720U, PD2725U, PD3220U | Màn hình đồ họa 32 inch, 4K, Thunderbolt 3, PD3220U | Màn hình đồ họa 32 inch, 4K, Thunderbolt 3

Thông tin này có hữu ích không?

Không
TOP