Trang web này sử dụng cookies. Tiếp tục sử dụng trang web tức là bạn đã đồng ý với các quy định về cookies. 
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Màn hình BenQ có hoạt động với Mac M1 không?

04-09-2021Có. Chúng tôi khuyên bạn nên kết nối trực tiếp màn hình BenQ với Mac M1 qua HDMI hoặc Thunderbolt 3 (USB-C) để duy trì hiệu suất đường truyền.

BenQ có nhiều mẫu màn hình có hỗ trợ máy tính xách tay Mac Mini và MacBook Pro dòng M1, bạn có thể chọn một trong những màn hình đó để sử dụng. Hãy truy cập liên kết dưới đây để tìm hiểu các mẫu màn hình phù hợp.

Đối với Mac Mini M1

Nhấp để tìm hiểu màn hình BenQ với Thunderbolt 3 hoặc USB-C & HDMI

Đối với MacBook Pro M1

Nhấp để tìm hiểu màn hình BenQ với Thunderbolt 3 hoặc USB-C

 Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-kn-00013/jcr:content/faqpar/faqsearch_copy /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-kn-00013 /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-kn-00013/_jcr_content/faqpar/faqsearch_copy.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP