Trang web này sử dụng cookies. Tiếp tục sử dụng trang web tức là bạn đã đồng ý với các quy định về cookies. 
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Tại sao màn hình BenQ của tôi bị giới hạn 4K 30Hz hoặc không hiển thị 4K 60Hz khi kết nối với Mac M1?

04-09-2021Đối với các mẫu màn hình SW271C, SW321C, SW271, PD2720U, PD3220U:


Các thiết bị Apple M1 có kết nối Thunderbolt 3 với màn hình có thể khiến độ phân giải và tốc độ làm mới bị giới hạn 4K 30Hz. Bạn hãy kiểm tra xem mình có đang sử dụng có phiên bản MacOS được cập nhật mới nhất, tránh các vấn đề do phiên bản hệ điều hành lỗi thời gây ra. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào khác liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của BenQ.Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-kn-00012/jcr:content/faqpar/faqsearch_copy /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-kn-00012 /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-kn-00012/_jcr_content/faqpar/faqsearch_copy.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP