Trang web này sử dụng cookies. Tiếp tục sử dụng trang web tức là bạn đã đồng ý với các quy định về cookies. 
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Display Pilot có được hỗ trợ trên Apple M1 không?

04-09-2021Tại thời điểm này, Mac M1 không thể chạy Display Pilot do thiếu hỗ trợ cho DDC/CI, điều này ngăn cản đường truyền giữa phần mềm và thiết bị. Chúng tôi đang nghiên cứu một giải pháp mới nhưng cũng khuyến khích bạn gửi phản hồi đến Dịch vụ Chăm sóc khách hàng Apple và phản hồi về việc bổ sung hỗ trợ DDC / CI. Tiếng nói của bạn có thể rất quan trọng và hữu ích.Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-kn-00007/jcr:content/faqpar/faqsearch_copy /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-kn-00007 /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/monitor-faq-kn-00007/_jcr_content/faqpar/faqsearch_copy.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP