BenQ đã bị bên thứ 3 bất hợp pháp lợi dụng danh tiếng để lừa đảo người dùng mạng xã hội với các quảng cáo tuyển dụng sai sự thật

Tôi có cần sử dụng Rosetta hoặc Rosetta 2 trên các thiết bị Apple M1/M2 để hỗ trợ phần mềm BenQ không?

04-17-2023


Vui lòng truy cập mục Kiến thức sản phẩm của BenQ để biết thêm thông tin.Các sản phẩm phù hợp

Giả lập hiển thị Display Pilot, Bảng màu tối ưu Palette Master Element, Đồng bộ màu in Paper Color Sync

Thông tin này có hữu ích không?

TOP