Tôi có thể tìm ICC profiles ở đâu?

12-18-2019

ICC profiles được tạo bằng Palette Master Element có thể được tìm thấy ở các vị trí dưới đây, tùy thuộc vào hệ thống hoạt động của máy tính của bạn:

- Windows: C:\Windows\System32\spool\drivers\color

- MAC: Users\[User Name]\Library\ColorSync\ProfilesCác sản phẩm phù hợp

SW271 | 27 inch, 4K HDR, 99% Adobe RGB, tấm nền IPS, 10-bit màu, SW2700PT | 27 inch, 2K QHD, tấm nền IPS, 99% Adobe RGB, 14-Bit 3D LUT, Delta E ≤ 2

Thông tin này có hữu ích không?

Không
TOP