Tại sao bàn phím của tôi không hoạt động trên màn hình?

03-04-2019


Các thiết bị bên ngoài, như bàn phím và chuột không thể hoạt động trên màn hình nếu các cổng USB bên dưới trên màn hình không được kích hoạt. Sau khi các cổng USB được kích hoạt, các thiết bị bên ngoài sử dụng các cổng này có thể bắt đầu hoạt động trên màn hình. Để kích hoạt các cổng USB bên dưới, vui lòng kết nối máy tính của bạn với cổng USB Type-C trên màn hình bằng cáp USB có sẵn.

 


Thông tin này có hữu ích không?

Không
TOP